More

  Marian Murguleț, CEO Trencadis: „Investind în cercetare și în IMM-uri, UE ar putea recupera decalajul digital față de SUA și China”

  Digitalio.ro își propune să afle ce așteptări au companiile din sectorul tehnologic din România în contextul multiplelor alegeri din acest an. Prin acest demers, Digitalio.ro dorește să înțeleagă mai bine perspectivele și nevoile industriei tehnologice în raport cu viitorul Parlament European și cu modificările configurațiilor parlamentare și guvernamentale care pot fi generate de rezultatele alegerilor.

  Răspunsurile vor fi prezentate în cadrul unei serii de articole, oferind astfel o platformă pentru discuții și propuneri constructive care să ajute la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării sectorului IT în România.

  Poate recupera UE decalajul tehnologic față de SUA și China?

  Recuperarea decalajului tehnologic dintre Uniunea Europeană (UE) și puteri precum Statele Unite ale Americii (SUA) și China reprezintă o provocare complexă, dar nu imposibilă. Vorbim, totuși, de un demers susținut, pe termen mediu și lung. Există câteva direcții principale prin care UE poate lucra pentru a-și reduce acest decalaj în special pe zona de transformare digitală:

  1. Investiții în cercetare și dezvoltare (R&D): UE ar trebui să-și crească investițiile în cercetare și dezvoltare. Fonduri precum Horizon Europe sunt esențiale, dar ar trebui suplimentate cu investiții naționale și private pentru a susține inovația.

  2. Susținerea start-up-urilor și IMM-urilor: Crearea unui mediu favorabil pentru start-up-uri și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) poate stimula inovația și dezvoltarea tehnologică. Programele de finanțare și incubatoarele de afaceri pot juca un rol crucial în acest sens.

  3. Educație și formare profesională: Investițiile în educație și formare profesională sunt esențiale pentru a asigura forța de muncă calificată în domenii de vârf, cum ar fi inteligența artificială, ingineria software și alte tehnologii emergente.

  4. Politici de coeziune digitală: Implementarea unor politici care să reducă decalajul digital între regiunile din UE este vitală. Aceasta include dezvoltarea infrastructurii de internet de mare viteză și asigurarea accesului egal la resurse digitale pentru toți cetățenii UE.

  5. Parteneriate public-private: Colaborarea între sectorul public și cel privat poate accelera inovația și adopția tehnologică. Parteneriatele pot include proiecte comune de cercetare, inițiative de dezvoltare a tehnologiei și politici de sprijinire a inovării.

  6. Protecția proprietății intelectuale: Asigurarea unei protecții eficiente a proprietății intelectuale este esențială pentru a încuraja companiile să investească în inovație.

  7. Colaborare internațională: UE ar trebui să continue să colaboreze cu alte țări și organizații internaționale pentru a beneficia de schimbul de cunoștințe și tehnologii.

  Prin adoptarea acestor măsuri, UE poate îmbunătăți considerabil competitivitatea să tehnologică și poate reduce decalajul față de SUA și China. Succesul vă depinde de implementarea coordonată și susținută a acestor strategii la nivel european și național.

  Ce așteptări aveți de la viitorul Parlament European? Care ar trebui să fie prioritățile legislative?

  Viitorul Parlament European are un rol major în conturarea politicilor digitale care vor influența transformarea serviciilor publice în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în România. Enumăr câteva așteptări și  priorități legislative importante în opinia mea:

  Așteptări:

  1. Accelerarea transformării digitale. promovarea și susținerea acelor inițiative care să accelereze digitalizarea serviciilor publice, asigurându-se că cetățenii și companiile au acces la servicii moderne și eficiente.

  2. Un cadru legal care să faciliteze inovația și să încurajeze utilizarea noilor tehnologii în administrația publică.

  3. Protecția datelor și securitatea cibernetică. Parlamentul vă trebui să acorde o atenție deosebită protecției datelor personale și securității cibernetice, garantând că transformarea digitală nu compromite confidențialitatea și siguranța cetățenilor europeni.

  Priorități Legislative:

  1. Interoperabilitatea și standardizarea: Legislația ar trebui să promoveze standarde comune și interoperabilitatea între sistemele digitale ale diferitelor state membre. Acest lucru vă facilita schimbul de informații și vă îmbunătăți eficiența serviciilor transfrontaliere.

  2. Investiții în infrastructură digitală: Prioritizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii digitale, inclusiv rețele de internet de mare viteză și tehnologie 5G, este esențială pentru susținerea serviciilor publice moderne.

  3. Accesul la date deschise și guvernarea datelor. Crearea unui cadru legal care să încurajeze partajarea datelor între instituțiile publice, cu respectarea strictă a normelor de protecție a datelor, poate îmbunătăți calitatea și accesibilitatea serviciilor publice.

  4. Transformarea digitală în educație și sănătate. Parlamentul ar trebui să sprijine inițiative legislative care să faciliteze digitalizarea sistemelor de educație și sănătate, asigurând acces egal la tehnologie și servicii de calitate pe baza trendului de democratizare a tehnologiei.

  5. Creșterea competențelor digitale. Adoptarea unor politici care să promoveze formarea și perfecționarea competențelor digitale ale funcționarilor publici și ale cetățenilor în general este vitală pentru succesul transformării digitale, pentru adopție.

  6. Promovarea inovației și a start-up-urilor. Legislația ar trebui să susțînă inovația, în special prin crearea unui mediu favorabil pentru start-up-uri și IMM-uri în sectorul tehnologic, oferind stimulente și reducând birocrația.

  7. Securitatea Cibernetică. Adoptarea unor reglementări stricte și a unor măsuri de protecție cibernetică pentru a asigura reziliența infrastructurilor digitale publice.

  8. Inclusivitate Digitală. Asigurarea că transformarea digitală nu lasă pe nimeni în urmă, prin politici care să abordeze decalajul digital și să asigure accesul egal la servicii digitale pentru toți cetățenii, inclusiv în zonele rurale și izolate.

  Prin concentrarea pe aceste priorități, Parlamentul European poate contribui la crearea unui mediu digital robust și eficient, de care să beneficieze toți cetățenii UE și să stimuleze dezvoltarea economică și socială, inclusiv în România.

  Care considerați că sunt ariile, aspectele cheie în care sunt necesare politici noi, sau reconsiderate, pentru dezvoltarea pieței IT din România?

  Dezvoltarea pieței IT din România poate beneficia de politici noi sau reconsiderate în următoarele arii și aspecte cheie:

  1. Internaționalizare și export. Crearea de programe care să sprijine companiile IT românești în procesul de internaționalizare și acces pe piețele externe. Există suficiente companii IT românești care au experiență relevantă în implementarea cu succes a unor sisteme informatice integrate naționale, complexe care, susținute corespunzător, ar putea replica/adapta aceste proiecte în alte țări.

  Promovarea brandului de țară: Promovarea României că destinație atractivă pentru investiții în IT și că hub tehnologic regional.

  2. Infrastructură digitală: Îmbunătățirea infrastructurii de internet: Asigurarea accesului la internet de mare viteză în toată țara, inclusiv în zonele rurale, pentru a susține dezvoltarea uniformă a pieței IT. Investiții în centre de date: Susținerea dezvoltării centrelor de date și infrastructurii cloud pentru a atrage companii care necesită astfel de servicii.

  3. Inovare și cercetare: Finanțare pentru start-up-uri: Crearea și extinderea programelor de finanțare pentru start-up-uri IT și incubatoare de afaceri și stimularea investițiilor în cercetare și dezvoltare prin facilități fiscale și subvenții.

  4. Reglementare și fiscalitate: Simplificarea procedurilor administrative prin reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru înființarea și operarea companiilor, inclusiv susținerea creditării companiilor.

  Stimulente fiscale: Implementarea unor regimuri fiscale favorabile pentru companiile IT și specialiștii IT pentru a încuraja dezvoltarea sectorului.

  Consider că prin implementarea unor politici eficiente în aceste arii, România poate consolida și accelera dezvoltarea pieței IT, atrăgând atât investiții străine, cât și stimulând inovația și creșterea companiilor locale.

  Prin acest demers, Digitalio.ro încearcă să aducă în atenția autorităților și a viitorilor europarlamentari importanța sectorului tehnologic și să contribuie la crearea unor politici publice care să sprijine inovația și competitivitatea în această industrie vitală pentru economia românească.

  Carol Dan

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  S-ar putea să-ți placă și...