More

  Finanțări de 140 milioane de euro pentru IMM-urile și firmele din sectorul tehnologiilor avansate

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat în consultare publică un proiect de ghid de finanțare a inițiativelor de cercetare, inovare și adoptare a tehnologiilor avansate. Bugetul destinat acestor operațiuni este de 140 milioane de euro.

  A fost lansat spre consultare publică proiectul de ghid pentru Apelul de proiecte Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați – Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.Printre activitățile eligibile se numără inovarea de produs, activități de cercetare-dezvoltare sau activități de transfer tehnologic.

  MIPE

  Vor putea aplica pentru atragerea acestor fonduri IMM-urile și organizațiile de cercetare.

  Termenul limită pentru transmiterea observațiilor și propunerilor la proiectul de ghid este 6 martie.

  De la agricultură la tehnologii spațiale

  Domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă care vor putea fi finanțare cu aceste fonduri includ bioeconomia, tehnologiile pentru economia albastră (vizează creșterea sustenabilității și valorificarea superioară a resurselor marine – minerale, energetice neconvenționale, biologice), crearea de soiuri/varietăți/hibrizi/ideotipuri de plante și rase de animale mai bine adaptate la noile provocări din agricultură și silvicultură,

  De asemenea, va fi finanțată și producerea de puieți forestieri genetic ameliorați, rezistenți la secetă, la boli și dăunători, adaptați la condiții extreme și utilizați în reconstrucția ecologică.

  Vor putea aplica pentru finanțare și firmele care crează tehnologii pentru agricultura ecologică, agroecologie și silvicultură.

  Agricultura 4.0 reprezintă noua revoluție agricolă, integrând agricultura de precizie, robotica, aplicații ale IoT, big data, blockchain, inteligenței artificiale și ale tehnologiilor de imagistică a plantelor. Acest progres tehnologic va conduce la implementarea unor procese specifice mai eficiente, sigure și prietenoase cu mediul și la o valorificare mai bună a resurselor disponibile.

  MIPE

  De aceste fonduri vor mai putea beneficia și firmele active în sectorul de economie digitală și tehnologii spațiale.

  Economia spațială implică tehnologii inovative din mecanică, mecatronică, robotică, electronică, comunicații, IT, biologie și medicină, materiale, aplicații radio, THz, IR, UV la X și gamma, etc. și are un rol cheie în securitatea națională, managementul dezastrelor, protecția mediului, reziliența comunicațiilor, traficul aerian, maritim și terestru etc. Aceasta include și tehnologiile de operare robotică pentru noua generație de vehicule de explorare a spațiului.

  Alte domenii vizate sunt securitatea cibernetică, tehnologiile și sistemele de conversie a energiei din surse regenerabile de energie (hidraulică, eoliană, solară, biomasă, geotermală), valorificarea energetică a hidrogenului, utilizarea energiei nucleare, valorificarea energetică cu emisii scăzute a cărbunelui și a gazelor natural, digitalizarea în energie, precum și tehnologiile de fabricație pentru industria aeronautică.

  Adrian Dan

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...