More

  Comisia Europeană sprijină întreprinderile nou-înfiinţate şi IMM-urile europene în dezvoltarea unei inteligenţe artificiale fiabile

  Comisia Europeană (CE) a lansat miercuri un pachet de măsuri pentru a sprijini întreprinderile nou-înfiinţate şi IMM-urile europene în dezvoltarea unei inteligenţe artificiale (IA) fiabile, care respectă valorile şi normele UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

  Aceasta urmează acordului politic la care s-a ajuns în decembrie 2023 cu privire la Legea UE privind IA – prima lege cuprinzătoare din lume privind inteligenţa artificială – care va sprijini dezvoltarea, implementarea şi adoptarea unei IA de încredere în UE.

  În discursul său din 2023 privind starea Uniunii, preşedinta von der Leyen a anunţat o nouă iniţiativă de a pune supercalculatoarele europene la dispoziţia întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare din domeniul IA pentru a-şi forma modelele de IA de încredere. Ca un prim pas, Comisia a lansat, în noiembrie 2023, Marele concurs al AI Grand Challenge, un premiu care oferă sprijin financiar întreprinderilor nou-înfiinţate din domeniul IA şi acces la supercalcul. Pachetul de joi pune în practică acest angajament printr-o gamă largă de măsuri de sprijinire a întreprinderilor nou-înfiinţate şi a inovării în domeniul IA, inclusiv printr-o propunere de a oferi un acces privilegiat la supercalculatoare întreprinderilor nou-înfiinţate din domeniul IA şi comunităţii mai largi de inovare.

  Aceasta conţine: o modificare a Regulamentului EuroHPC pentru a înfiinţa fabrici de IA, un nou pilon pentru activităţile întreprinderii comune a UE pentru supercalculatoare. Aceasta presupune: achiziţionarea, modernizarea şi exploatarea supercalculatoarelor dedicate IA pentru a permite învăţarea automată rapidă şi antrenarea modelelor mari de IA de uz general (GPAI), facilitarea accesului la supercalculatoarele dedicate IA, contribuind la extinderea utilizării IA la un număr mare de utilizatori publici şi privaţi, inclusiv la start-up-uri şi IMM-uri, oferirea unui ghişeu unic pentru startup-uri şi inovatori, sprijinirea întreprinderilor nou-înfiinţate şi a ecosistemului de cercetare din domeniul IA în dezvoltarea algoritmică, testarea evaluării şi validarea modelelor de IA la scară largă, furnizarea de instalaţii de programare uşor de utilizat de supercalculator şi alte servicii de facilitare a IA şi facilitarea dezvoltării unei varietăţi de aplicaţii IA emergente bazate pe modele de IA cu scop general.

  De asemenea, CE anunţă decizia de instituire a unui oficiu pentru IA în cadrul Comisiei, care va asigura dezvoltarea şi coordonarea politicii în domeniul IA la nivel european, precum şi va supraveghea punerea în aplicare şi asigurarea respectării viitoarei Legi privind IA.

  În plus, comunicarea UE privind întreprinderile nou-înfiinţate şi inovarea în domeniul IA prezintă alte activităţi-cheie: sprijin financiar din partea Comisiei prin intermediul programului Orizont Europa şi al programului Europa digitală dedicat IA generativă (acest pachet va genera o investiţie publică şi privată totală suplimentară de aproximativ 4 miliarde de euro până în 2027, sprijinirea iniţiativelor de consolidare a rezervei generative de talente a UE în domeniul IA prin activităţi de educaţie, formare, calificare şi recalificare.

  De asemenea, vor fi încurajate în continuare investiţiile publice şi private în întreprinderile nou-înfiinţate şi în cele în curs de extindere din domeniul IA, inclusiv prin sprijin sub formă de capital de risc sau de capital propriu (inclusiv prin intermediul unor noi iniţiative ale Programului de accelerare al CEI şi ale InvestEU), va fi accelerată dezvoltarea şi implementarea spaţiilor europene comune ale datelor, puse la dispoziţia comunităţii IA, pentru care datele reprezintă o resursă esenţială pentru formarea şi îmbunătăţirea modelelor lor. Tot joi a fost publicat un nou document de lucru al serviciilor Comisiei privind spaţiile europene comune ale datelor, care oferă cea mai recentă situaţie actuală;

  A fost lansată iniţiativa “GenAI4EU”, care urmăreşte să sprijine dezvoltarea de noi cazuri de utilizare şi de aplicaţii emergente în cele 14 ecosisteme industriale ale Europei, precum şi în sectorul public. Domeniile de aplicare includ robotica, sănătatea, biotehnologia, industria prelucrătoare, mobilitatea, clima şi lumile virtuale.

  De asemenea, Comisia instituie, împreună cu o serie de state membre, două consorţii pentru o infrastructură digitală europeană (EDIC). “Alianţa pentru tehnologiile lingvistice” (ALT-EDIC) vizează dezvoltarea unei infrastructuri europene comune în domeniul tehnologiilor lingvistice pentru a aborda deficitul de date lingvistice europene pentru formarea soluţiilor IA, precum şi pentru a susţine diversitatea lingvistică şi bogăţia culturală a Europei. Acest lucru va sprijini dezvoltarea modelelor lingvistice europene de mari dimensiuni.

  În plus, EDIC CitiVERSE va aplica instrumente de IA de ultimă generaţie pentru a dezvolta şi a consolida gemenii digitali locali pentru comunităţile inteligente, ajutând oraşele să simuleze şi să optimizeze procesele, de la gestionarea traficului la gestionarea deşeurilor.

  Joi, Comisia a adoptat şi o comunicare care prezintă propria abordare strategică a Executivului comunitar în ceea ce priveşte utilizarea inteligenţei artificiale. Prin această viziune strategică, Comisia anticipează şi se pregăteşte la nivel intern pentru punerea în aplicare a Legii UE privind IA. Acesta include acţiuni concrete cu privire la modul în care Comisia va consolida capacitatea instituţională şi operaţională pentru a asigura dezvoltarea şi utilizarea unei IA de încredere, sigure şi etice. Comisia se pregăteşte, de asemenea, să sprijine administraţiile publice din UE în adoptarea şi utilizarea inteligenţei artificiale.

  Aaron Nistor

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...