More

  România a finalizat primul laborator digital pentru politici publice

  Autoritățile din România au finalizat operaționalizarea primului Laborator Digital pentru Politici Publice din România, înfiinţat în cadrul unui proiect co-finanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul a vizat și elaborarea cadrului naţional pentru inteligenţă artificială, care va sta la baza primei Strategii Naţionale pentru Inteligenţă Artificială.

  “Acest proiect reprezintă pentru ADR un model de succes în abordarea de problematici complexe ale transformării digitale, cu stakeholder-i multipli şi o diversitate de livrabile cu caracter strategic. ADR acţionează ca orchestrator al cunoaşterii şi promovării de tehnologii inovative pentru identificarea de soluţii cu care se confruntă administraţia publică în demersurile de modernizare, implementare de politici publice bazate pe dovezi şifurnizare de servicii publice către cetăţeni şi mediul de afaceri. Participarea UTCN a asigurat un parteneriat cu o componentă majoră a mediului academic şi de cercetare, al cărui rol este critic pentru adopţia şi dezvoltarea tehnologiilor inovative în economia şi societatea românească”.

  preşedintele ADR, Dragoş Cristian Vlad

  Proiectul s-a derulat pe parcursul a trei ani și s-a axat pe activități specifice administraţiei publice, ministerelor cu atribuţii în gestionarea serviciilor publice electronice şi cu creionarea unor iniţiative în acţiuni de transformare digital a societății precum Blockchain, Centre de Inovare Digitală, European Open Science Cloud sau High Performance Computing.

  Proiectul vizează și digitalizarea unor domenii precum agricultura, industria 4.0, sănătatea şi cultura și a implicat și crearea primului Laborator Digital pentru Politici Publice din România – Digital Policy Lab.

  Acesta este un spaţiu experimental pentru teste şi demonstraţii detaliate ale abordării strategice şi procesului operaţional de elaborare politici publice în etapele sale avansate.

  “Proiectul a oferit o platformă pentru o mai bună mapare a perspectivei strategice a utilizării tehnologiilor inovative în administraţia publică, astfel încât cadrul strategic să reflecte corect şi complet potenţialul utilizării acestora în furnizarea de servicii publice”.

  prorectorul UTCN, Daniela Popescu

  Autoritatea pentru Digitalizarea României este o instituţie creată în anul 2020 pentru a realiza obiectivele Guvernului României în sfera transformării digitale a societăţii.

  Carol Dan

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...