More

  Comisia Europeană anunţă că a intrat în vigoare Regulamentul privind serviciile digitale care prevede normele de referinţă ale UE privind platformele online

  Comisia Europeană a anunţat că miercuri intră în vigoare Regulamentul privind serviciile digitale, noul set de norme de referinţă ale UE pentru un mediu online mai sigur şi mai responsabil.

  Regulamentul privind serviciile digitale se aplică tuturor serviciilor digitale prin care consumatorii sunt puşi în legătură cu furnizorii de bunuri, servicii sau conţinut online. Regulamentul creează noi obligaţii pentru platformele online menite să reducă eventualele prejudicii cauzate şi să contracareze riscurile din mediul online şi prevede garanţii puternice de protecţie a drepturilor utilizatorilor online şi un cadru nou şi unic de transparenţă şi responsabilitate pentru platformele digitale.

  „Concepute ca un set unic şi uniform de norme pentru UE, aceste norme vor oferi utilizatorilor noi mijloace de protecţie, iar companiilor – securitate juridică la nivelul întregii pieţe unice. Regulamentul privind serviciile digitale este primul astfel de set de instrumente normative creat la nivel mondial şi stabileşte o referinţă pe plan internaţional pentru o abordare normativă cu privire la intermediarii online”, arată comunicatul de presă al CE.

  Noi responsabilităţi pentru serviciile digitale

  Regulamentul privind serviciile digitale introduce un nou set de norme cuprinzătoare privind serviciile intermediare online, referitoare la modul în care acestea trebuie să îşi conceapă serviciile şi procedurile.

  Conform sursei citate, noile norme prevăd noi responsabilităţi menite să limiteze răspândirea de conţinut ilegal şi de produse ilegale online, să asigure o protecţie sporită a minorilor şi să ofere o mai mare libertate de alegere şi informaţii mai bune utilizatorilor. Obligaţiile care le revin diferiţilor actori online corespund rolului, dimensiunii şi impactului acestora în ecosistemul online.

  Toţi intermediarii online vor trebui să respecte noile obligaţii cuprinzătoare în materie de transparenţă prevăzute, de exemplu noul mecanism de semnalare a conţinutului ilegal, astfel încât să existe un grad sporit de responsabilitate şi supraveghere. Pentru platformele cu mai mult de 45 de milioane de utilizatori se prevede un regim special: pentru aceste platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari, sunt prevăzute obligaţii suplimentare, care includ efectuarea de evaluări anuale ample cu privire la riscurile de a cauza prejudicii online prin serviciile lor, de exemplu cele legate de expunerea la bunuri ilegale sau la conţinut ilegal sau de diseminarea dezinformării. Conform Regulamentului privind serviciile digitale, vor trebui adoptate măsuri corespunzătoare de atenuare a riscurilor, iar platformelor şi motoarele respective vor trebui să facă obiectul unui audit independent al serviciilor furnizate şi să adopte măsuri de atenuare.

  Platformele mai mici şi întreprinderile nou-înfiinţate vor fi supuse unui set restrâns de obligaţii, li se vor aplica unele derogări de la anumite norme şi, aspectul cel mai important, vor beneficia de o claritate şi securitate juridică sporită de a-şi desfăşura activitatea oriunde pe piaţa internă a UE.

  Garanţii sporite în materie de protecţie a drepturilor fundamentale online

  Noile norme protejează şi drepturile fundamentale ale utilizatorilor din UE în mediul online. Noile garanţii de protecţie a libertăţii de exprimare vor limita deciziile arbitrare de moderare a conţinutului luate de platforme şi vor oferi utilizatorilor noi modalităţi de a lua măsuri în cunoştinţă de cauză împotriva platformei atunci când este moderat conţinutul lor: de exemplu, utilizatorii platformelor online vor avea acum la dispoziţie diferite posibilităţi de a contesta deciziile de moderare a conţinutului, inclusiv în situaţiile în care aceste decizii se bazează pe condiţiile generale de utilizare ale platformelor. Utilizatorii pot adresa direct plângeri platformelor, pot alege un organism extrajudiciar de soluţionare a litigiilor sau pot introduce căi de atac în instanţă.

  Noile norme prevăd, de asemenea, obligaţia platformelor de a redacta condiţiile generale de utilizare într-o manieră clară şi concisă şi de a respecta drepturile fundamentale ale utilizatorilor, mai indică sursa menţionată.

  Platformele online foarte mari şi motoarele de căutare foarte mari vor trebui, în plus, să întreprindă o evaluare detaliată a riscurilor pentru drepturile fundamentale, inclusiv pentru libertatea de exprimare, protejarea datelor cu caracter personal, libertatea şi pluralismul mass-mediei online şi drepturile copiilor.

  Noi competenţe de supraveghere pentru Comisia Europeană

  Regulamentul privind serviciile digitale prevede un nivel fără precedent de supraveghere publică a platformelor online în întreaga Uniune, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE. Comisia are competenţa de a supraveghea în mod direct platformele online foarte mari şi motoarele de căutare online foarte mari, adică cele care, luate fiecare în parte, sunt utilizate de peste 10 % din populaţia UE, adică de aproximativ 45 de milioane de persoane.

  În plus, fiecare stat membru va trebui să desemneze un coordonator al serviciilor digitale, care va supraveghea atât alte entităţi care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind serviciile digitale, cât şi platformele online foarte mari şi motoarele de căutare online foarte mari, în vederea identificării eventualelor probleme care nu au caracter sistemic. Coordonatorii naţionali şi Comisia Europeană vor coopera prin intermediul unui Comitet european pentru servicii digitale. Va fi instituit un mecanism de cooperare la nivelul UE între autorităţile naţionale de reglementare şi Comisie.

  Comisia Europeană înfiinţează un Centru european pentru transparenţa algoritmilor, menit să o sprijine în rolul său de supraveghere prin cunoştinţele multidisciplinare proprii şi din afară pe care le deţine. Centrul va oferi sprijin în contextul evaluărilor privind măsura în care funcţionarea sistemelor algoritmice respectă obligaţiile de gestionare a riscurilor pe care Regulamentul privind serviciile digitale le stabileşte pentru platformele online foarte mari şi pentru motoarele de căutare foarte mari pentru a asigura un mediu online sigur, previzibil şi de încredere.

  În urma intrării în vigoare, miercuri, a Regulamentului privind serviciile digitale, platformele online vor avea la dispoziţie 3 luni pentru a raporta numărul de utilizatori finali activi de pe site-urile lor web (adică până la 17 februarie 2023), mai arată sursa amintită.

  Comisia invită, de asemenea, toate platformele online să îi notifice numerele publicate. Pe baza acestor numere ale utilizatorilor, Comisia va evalua dacă o platformă ar trebui desemnată drept platformă online foarte mare sau drept motor de căutare online foarte mare. În urma unei astfel de decizii de desemnare a Comisiei, entitatea în cauză va avea la dispoziţie 4 luni pentru a se conforma obligaţiilor care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, inclusiv pentru a efectua primul exerciţiu anual de evaluare a riscurilor şi a raporta Comisie rezultatele acestuia.

  Statele membre ale UE vor trebui să confere coordonatorilor serviciilor digitale competenţele necesare până la 17 februarie 2024, data generală de intrare în vigoare a Regulamentului privind serviciile digitale, dată la care regulamentul devine pe deplin aplicabil pentru toate entităţile care intră în domeniul său de aplicare.

  La 15 decembrie 2020, Comisia a prezentat propunerea de Regulament privind serviciile digitale, împreună cu propunerea de Regulament privind pieţele digitale, care alcătuiesc un cadru de reglementare cuprinzător, menit să asigure un spaţiu digital mai sigur şi mai echitabil pentru toţi. Regulamentul privind pieţele digitale a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2022.

  Serviciile digitale reprezintă o categorie largă de servicii online, de la simplele site-uri la serviciile de infrastructură de internet şi platformele online. Dispoziţiile Regulamentului privind serviciile digitale se referă în primul rând la intermediarii online şi la platformele online, de exemplu, platformele multilaterale online, reţelele sociale, platformele de partajare de conţinut, magazinele de aplicaţii şi platformele online de călătorii şi cazare.

  andrei.nistor

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...