More

  Centrul Naţional Cyberint a organizat, la Cercul Militar Naţional, a şasea ediţie a exerciţiului naţional de securitate cibernetică CyDEx

  În perioada 03-05 octombrie 2022, Serviciul Român de Informaţii, prin intermediul Centrul Naţional Cyberint, a organizat la Cercul Militar Naţional a şasea ediţie a exerciţiului naţional de securitate cibernetică CyDEx.

  Evenimentul, de tip hands-on, a reunit peste 300 de experţi din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii cibernetice, inclusiv cele beneficiare ale proiectului “Sistem naţional de protecţie a infrastructurilor IT&C de interes naţional împotriva ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic”, companii cu capital public sau privat, precum şi reprezentanţi din mediul academic.

  Pe perioada celor 3 zile, participanţii au desfăşurat activităţi comune de soluţionare a unor atacuri cibernetice simulate în poligonul Centrului Naţional Cyberint, cu mai multe niveluri de complexitate şi un grad ridicat de realism. Un rol important în cadrul exerciţiului a fost atribuit şi personalului tehnic din cadrul entităţilor prezente, care s-a conectat de la distanţă la resursele destinate din cadrul poligonului, în vederea rezolvării incidentelor cibernetice apărute în cadrul celor 7 scenarii.

  CyDEx are ca principal obiectiv exersarea capacităţilor de apărare în domeniul securităţii cibernetice împotriva ameninţărilor la adresa infrastructurilor IT&C cu valenţe critice pentru securitatea naţională.

  Activitatea a contribuit la conştientizarea nivelului de pregătire şi expertizei tehnice a diferiţilor actori în situaţia unui eveniment care ar putea afecta major spaţiul cibernetic la nivel naţional. În acelaşi timp, exerciţiul a ajutat la dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului public-privat în vederea dezvoltării unui mecanism eficient de avertizare, alertă şi reacţie la incidentele cibernetice.

  Ediţia din acest an a fost sprijinită şi de partenerii din mediul privat: Bitsentinel, PaloAlto Networks, Deloitte, Clico, Enevo şi TrendMicro şi a fost organizată de Serviciul Român de Informaţii (Centrul Naţional Cyberint), Ministerul Apărării Naţionale (Comandamentul Apărării Cibernetice), Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne, Directoratul Naţional de Securitate CIbernetică, Serviciul de Protecţie şi Pază, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

  andrei.nistor

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...