More

  Daniel David, rectorul UBB: Tehnologiile cuantice reprezintă noua paradigmă în domeniul “comunication-computing”

  Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este coordonatorul echipei care realizează strategia naţională pentru comunicaţiile cuantice în România, Institutul Naţional pentru Fizica Materialelor fiind partenerul principal al UBB în acest demers. În acest context, UBB organizează în zilele de 12-13 septembrie 2022, în cadrul proiectului “Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabilităţilor naţionale în domeniul comunicaţiilor cuantice(QTSTRAT)” conferinţa “Comunicaţiile cuantice în România”.

  Conferinţa aduce împreună decidenţi şi specialişti din domeniu, reprezentanţi ai instituţiilor statului, dar şi din partea mediului de cercetare-dezvoltare, academic şi cel economic, precum şi potenţiali utilizatori publici sau privaţi, pentru a dezbate stadiul de dezvoltare a acestor tehnologii în România şi a stabili următorii paşi necesari pentru dezvoltarea lor. În cadrul conferinţei, alături de mesajele strategice ale rectorului UBB, ale ministrului cercetării, inovării, digitalizării şi ale reprezentanţilor europeni ai Quantum Flagship, vor avea loc workshop-uri cu experţi din proiect şi reprezentanţi ai Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, reprezentanţi naţionali/internaţionali ai structurilor instituţionale şi ai entităţilor private care vor beneficia de dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii cuantice.

  “Tehnologiile cuantice reprezintă noua paradigmă în domeniul “comunication-computing”. UBB are unele din cele mai puternice echipe de elaborare a strategiilor, care, împreună cu experţii în tehnologiile cuantice din UBB, din Institutul Naţional pentru Fizica Materialelor şi din alte instituţii naţionale/internaţionale relevante, pot propune cu adevărat o strategie naţională competitivă în domeniul cuantic. Le mulţumesc colegilor Radu Ionicioiu (coordonatorul proiectului) şi Christian Săcărea (prorectorul UBB responsabil de proiect) pentru buna derulare a acestui proiect. Sunt sigur că strategia va întări de asemenea noul proiect RoNaQCI (Infrastructura Naţională în Comunicaţii Cuantice), câştigat recent de un consorţiu naţional în competiţia europeană (coordonat de Universitatea Politehnica din Bucureşti şi din care şi UBB face parte), şi alte proiecte viitoare pentru dezvoltări cumulative ale comunicaţiilor cuantice în România. Spre exemplu, în acelaşi sens al dezvoltărilor cumulative, UBB a iniţiat deja demersurile pentru primul curs postuniversitar în tehnologii cuantice din România.”, susține Daniel David, Rectorul UBB

  Comunicaţiile cuantice reprezintă un domeniu de frontieră, aflat în fazele iniţiale de dezvoltare.

  Prin intermediul proiectului “Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabilităţilor naţionale în domeniul comunicaţiilor cuantice(QTSTRAT)”, implementat de Universitatea Babeş-Bolyai în calitate de coordonator, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Fizica Materialelor, se urmăreşte dezvoltarea capacităţii Guvernului de a elabora, implementa şi evalua politici, strategii şi programe la nivel naţional, în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • 1) elaborarea Strategiei Naţionale pentru dezvoltarea capabilităţilor naţionale în domeniul comunicaţiilor cuantice şi
  • 2) sprijinirea ministerului de resort în fundamentarea, elaborarea, actualizarea şi comunicarea politicii, strategiei şi programelor proiectate pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicaţii cuantice a României. Proiectul este finanţat de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării prin Planul Sectorial de Cercetare- Dezvoltare-Inovare.

  Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şapte ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor.

  În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene world-class/research-intensive, a primit distincţia europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.

  andrei.nistor

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...