More

  Impactul datelor asupra oamenilor e incalculabil

  Editorial semnat de Danny Allan, Chief Technology Officer Veeam. (English below)

  În industria tehnologică vorbim atât de des despre modul în care datele pot aduce beneficii companiilor. Și pe bună dreptate, deoarece datele sunt, fără îndoială, cel mai valoros bun pe care îl deține o afacere. Totuși, e clar că nu vorbim întotdeauna suficient de mult despre modul în care datele îmbunătățesc viețile oamenilor, acesta fiind, până la urmă, scopul lor.

  Rezultatele care devin posibile cu ajutorul datelor pot avea un impact real asupra oamenilor, în nenumărate moduri. Datele contribuie la înțelegerea istoriei umane – fie că este vorba de descoperirea moștenirii noastre familiale sau de înțelegerea mai multor lucruri despre viețile oamenilor și poveștile lor. Un foarte bun exemplu în acest sens vine dintr-o poveste personală, despre modul în care un grup de colegi scafandri, printre care mă aflam și eu, am reușit să rezolvăm un mister cu ajutorul datelor. Acestea erau disponibile de mult timp, dar pur și simplu nu fuseseră analizate cu instrumente suficient de sofisticate pentru a oferi răspunsuri.

  Misterul era legat de o epavă din largul portului Portsmouth, statul american Maine, despre care am aflat pentru prima dată într-o carte intitulată Due to Enemy Action (În urma acțiunii inamicului). Era vorba de ultima navă de război a Marinei militare americane, scufundată în Oceanul Atlantic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – cu două săptămâni înainte de sfârșitul războiului. Câțiva dintre cei 13 supraviețuitori ai deflagrației susțineau că au observat în zonă un submarin german după ce nava lor a explodat, dar Marina respinsese aceste relatări, considerând că nu existau submarine care să fi operat atât de aproape de coasta americană în acea etapă a războiului. Nimeni nu a găsit vreodată acea navă, așa că eu și prietenii mei am lansat o misiune îndrăzneață în acest sens. Pe lângă găsirea epavei, am vrut să răspundem la întrebarea dacă a fost torpilată de un submarin german – scenariu pe care autoritățile îl respinseseră ca fiind imposibil – sau dacă s-a scufundat din cauza exploziei unui cazan – o ipoteză cu implicații tragice pentru inginerii care lucrau pe navă și pentru supraviețuitorii tragediei.

  După cinci ani de căutări, am descoperit epava. De asemenea, am descoperit că boilerele erau încă intacte, dar nu am găsit nicio dovadă a unei lovituri de torpilă la pupa navei. Dar faptul că am descoperit acea epavă și că ea nu a explodat din cauza boilerelor a avut consecințe care au schimbat viețile victimelor, supraviețuitorilor și familiilor acestora. Deși acest lucru mi-a oferit un sentiment puternic de mândrie, el scoate de fapt în evidență adevărata putere a datelor. Multe dintre datele pe care le-am folosit pentru a găsi epava existau deja. Aveam toate informațiile de care aveam nevoie pentru a găsi epava și pentru a determina adevăratul motiv al dispariției sale. Ceea ce nu fusese disponibil pentru cei care au căutat-o înaintea noastră era cloud-ul și instrumentele avansate de analiză a datelor. Datele au găsit nava și, din fericire, am acum ocazia să spun această poveste.

  Datele ne îmbunătățesc viața de zi cu zi

  La un nivel profund, e cât se poate de încurajator să credem că am putea avea răspunsuri la atât de multe dintre întrebările din viața noastră care aparent nu ar avea vreun răspuns. Ele sunt chiar acolo, în date – le avem – dar nu le-am găsit încă. La un nivel mai practic, datele ne ușurează viața, ajutându-ne să obținem mai multe rezultate, mai rapid în fiecare zi. Pandemia Covid-19 e un exemplu clar în acest sens. Ne-am confruntat cu o provocare care a amenințat întregul nostru mod de viață și structurile socio-economice. Dar datele, în cel mai larg termen posibil – fie că le considerăm e-mail-uri, videoconferințe sau plăți online – au permis afacerilor să continue și oamenilor să comunice.

  În plus, cu ajutorul unor instrumente de automatizare mai avansate, al inteligenței artificiale (AI) și al soluțiilor de învățare automată, datele ne sporesc capacitatea cognitivă. Calculul de înaltă performanță din cloud le permite inginerilor din domeniul auto și aviației să utilizeze dinamica fluidelor și simulările digitale pentru a proiecta vehicule mai rapide, mai aerodinamice și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Între timp, diagnosticarea clinică avansată le permite medicilor și profesioniștilor din domeniul medical să diagnosticheze și să trateze bolile mai eficient ca niciodată. Acestea sunt doar două exemple ale modului în care datele au o contribuție pozitivă la societatea umană, iar posibilitățile pentru viitor sunt nelimitate.

  De aceea, este atât de important să gestionăm cum, trebuie și să protejăm datele pe care le avem. Ele reprezintă o resursă neprețuită pentru afaceri, o marcă unică pentru noi, ca oameni, și o resursă a cărei valoare crește de pe-o zi pe alta. Pe măsură ce volumul și valoarea datelor cresc, se înmulțesc și amenințările la adresa securității și confidențialității acestora. De aceea, orice organizație care dorește să profite de potențialul uriaș pe care îl au datele pentru a-și transforma organizația sau serviciile pe care le oferă clienților trebuie să investească într-o strategie modernă de protecție a datelor. La urma urmei, dacă am fi pierdut datele pe care le-am folosit pentru a găsi acea navă, am fi pierdut o bucată de istorie – posibil pentru totdeauna.

  www.veeam.com  

  Despre Veeam Software

  Veeam® este liderul în soluții de backup, recuperare și management al datelor care oferă Protecție Modernă a Datelor. Compania oferă o platformă unică pentru mediile Cloud, virtuale, fizice, SaaS și Kubernetes. Clienții Veeam sunt siguri că aplicațiile și datele lor sunt protejate împotriva ransomware-ului, a dezastrelor și a actorilor dăunători și sunt întotdeauna disponibile cu ajutorul celei mai simple, flexibile, fiabile și puternice platforme din industrie. Veeam protejează 450.000 de clienți din întreaga lume, inclusiv 81% dintre cei din Fortune 500 și 70% dintre cei din Global 2.000. Cu sediul central în Columbus, Ohio, și birouri în peste 30 de țări, ecosistemul global al Veeam include peste 35.000 de parteneri tehnologici, distribuitori și furnizori de servicii și parteneri de alianță. Pentru a afla mai multe, vizitați https://www.veeam.com sau urmăriți Veeam pe LinkedIn @veeam-software și Twitter @veeam.

  You can’t put a price on the human impact of data

  Danny Allan, Chief Technology Officer, Veeam

  So often in the technology industry we talk about how data can benefit businesses. And rightly so, because data is arguably the most valuable asset a business has. However, we don’t always talk enough about how data makes life better for people. When ultimately, this is its purpose.

  The outcomes data is making possible can have a real human impact across an incredibly broad range of scenarios. Data is adding to our understanding of human history – whether it’s discovering our family heritage or understanding more about the lives of people and their history. A great example of this comes from a personal story about how a group of fellow technical scuba-diver friends and I have been able to solve a mystery of the ages using data. Data that has been available for a long time, but simply hadn’t been analyzed with sophisticated enough tools to provide the answers.

  The mystery was that of a shipwreck off Portsmouth, Maine, which I first learned about in a book called Due to Enemy Action. It was the last U.S. Navy warship sunk in the Atlantic Ocean during World War II – two weeks before the war ended. A few of the 13 survivors claimed to have spotted a German U-boat after their ship exploded, but the Navy dismissed these accounts, believing there to have been no U-boats operating so close to the U.S. coastline at this stage of the war. No one ever found that ship, so my friends and I began an audacious mission to do so. As well as find the wreck, we wanted to answer the question of whether it was torpedoed by a German U-boat – the scenario the authorities had dismissed as impossible. Or, whether it had sunk due to a boiler explosion – an assumption will have had tragic implications for the engineers working on the ship and survivors of the tragedy.

  After a five-year search, we found the ship. We also found the boilers were still intact, but no evidence of a torpedo strike at the stern of the ship. This has had life changing consequences for the victims, survivors and their families. While this fills me with tremendous pride it is really brings to life the true power of data. Much of the data we used to find the wreck had already been collected. It already existed. We had all the information we needed to find the wreck and determine the true reason for its demise. What hadn’t been available to those who searched for it before we did was the cloud and advanced data analytics tools. Data found the ship, and thankfully I get to tell the story.

  Data is improving our day-to-day lives

  At a profound level, it’s a positive thought to think that we may have the answers to so many of life’s seemingly unanswerable questions. It’s right there in the data – we have it – but we just haven’t found it yet. On a more practical level, data is making our lives easier, helping us get faster and more accomplished every single day. The Covid-19 pandemic was, of course, a clear example of this. As people we faced a generational challenge, which threatened our entire way of life and socio-economic structures. But data in the broadest possible term – whether we think of data as email, videoconferencing, digital payments – enabled businesses to continue and people to communicate.

  Furthermore, with the help of more advanced automation tools, artificial intelligence (AI) and machine learning solutions, data is augmenting our cognitive ability. High-performance computing in the cloud is enabling automotive and aviation engineers to use computational fluid dynamics and simulations to design faster, more aerodynamic and fuel-efficient vehicles. Meanwhile advanced clinical diagnostics is allowing clinicians and medical professionals to diagnose and treat illnesses more effectively than ever before. These are just two examples of how data is making a positive contribution to human society and the possibilities of what we can do with it next are endless.

  That’s why it’s so important we manage and protect the data we have. It is an invaluable resource for business, a unique identifier for us as humans, and a resource that grows in value every day. As data’s volume and value grows, so do the threats to its security and privacy. That’s why any organisation that wants to take advantage of the huge potential data has to transform their organisation or the service they provide to customers must invest in a Modern Data Protection strategy. After all, if we’d lost the data we used to find that ship, we’d have lost a piece of history – possibly forever.

  Danny Allan

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...