More

  Debirocratizarea instituțiilor publice, prioritate națională susținută de industria de IT

  Comunitatea clusterului Cluj IT, una dintre cele mai mari organizații de acest fel din Romania, reprezentantă a peste 90 de organizații la nivel național, sprijină în mod deschis eforturile autorităților direcționate spre debirocratizarea instituțiilor publice.

  Pe parcursul lunii aprilie, reprezentanți ai Cluj IT au participat la o serie de consultări publice cu mediul de afaceri privind direcții prioritare pentru adoptarea și implementarea mai multor acte legislative dedicate debirocratizării, printre care și Legea interoperabilității, inițiată de către Comisia pentru Tehnologia Informației a Camerei Deputaților a Parlamentului României. 

  Legea interoperabilității

  Prin acest demers legislativ instituțiile publice vor fi obligate să partajeze informațiile pe care le au, astfel încât cetățeanul să nu mai fie nevoit sa depună copii sau originale atunci când solicită un document sau un serviciu de la o instituție publică, în condițiile în care respectivele documente au fost eliberate tot de o instituție a statului. În același timp, legea prevede crearea platformei naționale de interoperabilitate, aliniată cu prevederile Cadrului European de Interoperabilitate.

  În termen de un an de la punerea în funcţiune a platformei de interoperabilitate, instituţiile şi autorităţile publice centrale care deţin un registru de bază sunt obligate să se integreze cu platforma, termenul prevăzut pentru instituţiile şi autorităţile publice locale fiind de doi ani de la aceeaşi dată. Soluțiile software actuale vor trebui să fie modificate astfel încât să se integreze cu platforma națională de interoperabilitate, iar viitoarele achiziții vor impune compatibilitatea aplicațiilor dezvoltate cu această platformă.

  Cluj IT Cluster a promovat principiul once-only încă de la introducerea lui în limbajul tehnic la nivel european, organizând prima conferință din România pe această temă în februarie 2018 alături de parteneri europeni. Conform acestui principiu o informație deținută de statul român nu mai poate fi solicitată de la contribuabil decât în vederea actualizării ei. Ca atare Cluj IT Cluster susține obiectivele actului legislativ, iar actorii relevanți din industrie așteaptă cu deosebit interes consultările aferente procesului de definire a normelor de aplicare a legii.

  “Legea interoperabilității și implicit platforma de interoperabilitate reprezintă piatra de temelie și începutul digitalizării administrației publice din România, printr-o abordare unitară și strategică. Beneficiile sunt evidente și cu implicații pe toate planurile, dar poate cel mai mare impact vine în zona de transparentizare, în reducerea birocrației, în reducerea costurilor și mai presus de toate prin faptul că se schimbă o paradigmă și anume că accentul se va pune de acum încolo pe cetățean si nevoile sale în relația cu autoritățile”, a declarat Erik Barna, membru al Consiliului Director al Cluj IT Cluster și Fondator şi membru al Consiliului de administraţie  al companiei Life is Hard.

  “Legea interoperabilității este un pas foarte important înainte pentru eficientizarea administrativă, efectul acesteia depinzând fundamental de modul în care legea va fi pusă în practică, în contextul strategic larg al digitalizării sectorului public, care necesită o abordare structurată, o bună conlucrare între instituțiile centrale responsabile și norme de aplicare robuste, adecvate și eficient implementate. Este în continuare nevoie ca nomenclatorul de procese din cadrul și dintre instituțiile publice să fie dezvoltat și documentat, ca interoperabilitatea să fie extinsă dincolo de nivelul central al registrelor naționale de bază și să fie aplicabilă în cadrul tuturor instituțiilor, inclusiv a celor din administrația locale și a relațiilor dintre sistemele informatice ale acestora. Esențială va fi dezvoltarea suportului pentru interoperabilitatea semantică la toate nivelele, implicând stabilirea unei ontologii naționale pentru e-guvernare prin definirea și standardizarea structurilor de date care vor trebui folosite de toate sistemele informatice. Suntem într-un moment important, dar suntem doar la începutul drumului, iar succesul depinde de capacitatea și coerența abordării instituțiilor responsabile. Industria IT din România, și Clusterul Cluj IT în special, are toată deschiderea să sprijine acest proces în toate fazele”, a subliniat Daniel Homorodean, Vice președinte al Cluj IT Cluster și CEO al companiei Arxia.

  Semnătura electronică în relațiile de muncă

  O a doua direcție prioritară discutată în cadrul evenimentelor organizate în diverse locații, inclusiv la Cluj, este cea a folosirii semnăturii electronice în relațiile de muncă. Mediul de afaceri și reprezentanții  Inspectoratului Teritorial de Muncă  au furnizat informații valoroase cu privire la modul în care instituția recunoaște semnătura electronică simplă în relațiile de muncă (ex.pontaje) și în cadrul contractelor de muncă prin semnătura electronică calificată.  Într-un context în care legislația actuală permite interpretarea și aplicarea diferită, în cadrul evenimentului de consultare, Comisia și-a luat angajamentul de a reanaliza legea și normele aferente, astfel încât să se propună amendamentele necesare pentru  ca semnătura electronică, simplă și calificată, după caz, să poată fi utilizată în relațiile de muncă.

  Semnătura electronică simplă (accept prin e-mail, autentificare prin sisteme IT proprii ale angajatorilor, etc) reprezintă un mecanism de semnare, din ce în ce mai utilizat în companii, mai ales dacă discutăm de pontajul la locul de muncă sau pontajul remote.  E nevoie de o adaptare a legislației la noile realități.“ a mai transmis Erik Barna.

  Comunitatea Cluj IT continuă să  sprijine iniţiativele guvernamentale din domeniul TIC, care vin în întâmpinarea nevoilor societății și a economiei românești.

  ***

  Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţată în octombrie 2012 la Cluj-Napoca. Cuprinde peste 90 de membri, companii IT, 12 universităţi, 2 institute ale Academiei Române, alte institute de cercetare-dezvoltare-inovare, instituţii din sectorul administraţiei publice şi comunităţi suport, care urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului IT, vizibilitatea industriei IT româneşti precum și poziţionarea Clujului ca un hub digital inovator. Asociaţia susţine demersul de transformare digitală a proceselor în relaţia dintre diversele sectoare şi de realizare a interoperabilităţii între sisteme la nivel naţional şi european. Cluj IT promovează o abordare deschisă la care pot să contribuie şi de care pot să beneficieze în mod direct toţi furnizorii de produse şi servicii din domeniul IT, instituţiile publice, precum şi societatea în general.

  andrei.nistor

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...