More

  Autoritatea de Supraveghere Financiară testează tehnologia blockchain pentru fluxul de colectare a datelor

  Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) testează tehnologia blockchain pentru îmbunătăţirea fluxurilor de colectare şi de raportare a datelor şi informaţiilor menţionând că şi-a asumat, începând cu jumătatea anului 2020, un obiectiv important referitor la accelerarea digitalizării activităţii instituţiei pentru a veni atât în sprijinul entităţilor din piaţă, cât şi al consumatorilor.

  Potrivit unui comunicat al instituţiei, un prim proiect dezvoltat în acest sens este implementarea portalului de autorizări, un instrument online care facilitează procesul de autorizare pe piaţa financiară non-bancară. Astfel, persoanele şi entităţile care vor să depună un dosar în vederea autorizării nu mai sunt nevoite să se deplaseze la sediul Autorităţii, iar volumul de documentaţie letrică este diminuat. Prin implementarea acestui proiect au fost urmărite simplificarea şi eficientizarea tuturor activităţilor de autorizare derulate de către ASF.

  De asemenea, Autoritatea a derulat un proiect pilot de testare a tehnologiei blockchain cu scopul îmbunătăţirii proceselor de lucru şi reducerii volumului de date şi informaţii prelucrate manual, în interacţiunea cu entităţile raportoare din piaţa de capital. În urma acestui demers, a fost constatat faptul că procesele de raportare şi colectare de date, existente la nivelul instituţiei, pot fi îmbunătăţite, digitalizate şi securizate cu succes folosind tehnologia blockchain. Soluţia informatică dezvoltată are drept scop reformarea modului de lucru în cadrul ASF, reinventarea strategică a proceselor interne ale instituţiei, precum şi eficientizarea semnificativă a colaborării şi a comunicării inter-instituţionale.

  “Accelerarea procesului de digitalizare la nivelul activităţii Autorităţii de Supraveghere Financiară reprezintă unul dintre obiectivele majore ale instituţiei. În secolul XXI nu mai putem fi eficienţi şi nu mai putem răspunde prompt nevoilor pieţei şi ale cetăţeanului dacă nu utilizăm tehnologia în tot ceea ce facem zi de zi. Digitalizarea îmbunătăţeşte substanţial procesele de lucru şi aduce beneficii cuantificabile pentru entităţile din piaţa finnciară non-bancară şi pentru consumatori”

  Nicu Marcu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară


  ASF menţionează că tehnologia blockchain s-a evidenţiat în ultimii ani printr-o serie de beneficii tehnice şi conceptuale care se dovedesc a avea un impact major în ceea ce priveşte guvernarea interacţiunii utilizatorilor şi organizaţiilor cu produsele software şi securitatea datelor pe care aceştia le operează

  Potrivit ASF, beneficiile potenţiale ale blockchain-ului se referă la îmbunătăţirea transparenţei şi trasabilităţii tranzacţiilor, creşterea nivelului de încredere a participanţilor într-o anumită piaţă, întărirea conformităţii cu reglementările, dar şi reducerea costurilor de tranzacţie între părţi, prin eliminarea necesităţii de a deţine documente pe suport de hârtie. Totodată, această tehnologie consolidează imuabilitatea şi securitatea datelor şi funcţionează ca un instrument de prevenţie. Datorită acestor caracteristici, tehnologia blockchain ar putea promova un comportament responsabil în afaceri.

  Tehnologiile inovative schimbă treptat interacţiunea cu pieţele financiare, remodelează domenii, precum economia, finanţele, asigurările sau valorile mobiliare şi modifică modul de raportare la acestea.

  redactia digitalio

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...