More

  ADR Nord-Est: Sprijin financiar pentru digitalizarea serviciilor publice

  Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est anunță oportunități de finanțare a unor proiecte de conectivitate digitală de interes european de 25 de milioane de euro (rata de cofinanțare 75%), prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF), Componenta Digitalizare.

  CEF Digitalizare va sprijini inovatorii locali care se bazează pe noile capabilități oferite de rețelele 5G pentru a furniza servicii publice mai eficiente, contribuind în acest mod la progresul economic, precum și la coeziunea socială, mai ales atunci când proiectele sunt situate în zone mai puțin dense sau rurale.

  Sprijinul financiar al CEF asigură conectivitatea de bază, care este necesară pentru a permite crearea de soluții inovatoare care îmbunătățesc furnizarea de servicii de către autoritățile publice și furnizorii de servicii de interes general (SIG) sau servicii de interes economic general (SIEG). Acest sprijin va ajuta entitățile responsabile cu furnizarea acestor servicii să devină „mai inteligente”, adică mai eficiente, mai rezistente și mai capabile să se adapteze în funcție de nevoile în evoluție ale cetățenilor, ale mediului și ale economiei și ale societății în general.

  Cererile de finanțare se pot depune până la data de 22 martie 2022.

  Propunerile trebuie depuse de minimum 2 solicitanți (beneficiari; entități neafiliate) incluzând cel puțin: un operator de rețea mobilă (MNO); o autoritate publică sau un furnizor de SIG sau SIEG.

  Aplicațiile trebuie depuse online, utilizându-se platforma „Funding & Tenders Portal Electronic Submission”. Durata maximă a implementării este de maximum 36 de luni, iar acṭiunile trebuie să înceapă după luna decembrie 2022. Implementarea proiectului nu poate depăsi data de 31.12.2026.

  Fiecare propunere ar trebui să fie sprijinită de autoritățile locale și/sau regionale din zona în care se preconizează că va avea loc implementarea. Acest sprijin poate lua forma unor scrisori administrative, scrisori de intenție, memorandumuri de înțelegere sau documente de sprijin similare și include mențiunea că autoritățile indicate mai sus nu cunosc alte planuri pentru alt tip de sprijin public pentru lansarea unei rețele 5G în zona respectivă.

  Propunerile care susțin cazuri de utilizare în sectorul sănătății și al educației vor fi considerate ca având un impact ridicat. Un astfel de impact va fi luat în considerare la evaluarea propunerilor conform criteriului de atribuire „Prioritatea și urgența acțiunii”. Dacă o propunere demonstrează că mai mult de un caz de utilizare bazat pe 5G se va baza pe infrastructura 5G acceptată/finanțată, acest lucru va fi luat în considerare în mod pozitiv în evaluarea impactului său în evaluare.

  Astfel, oricare beneficiar care respectă încadrarea în cerințele regulamentului și are un proiect care contribuie la atingerea obiectivelor CEF, poate aplica la finanțare, cu mențiunea că atât beneficiarii privați cât și cei cu statut de autoritate publică vor fi supuși aceleiași proceduri de evaluare a aplicațiilor, rolul statului membru fiind de a valida aplicația de finanțare din punct de vedere al coerenței proiectului cu strategia națională/sectorială.

  Sprijinind inovarea locală în furnizarea de astfel de servicii datorită implementării sistemelor 5G, astfel de soluții inovatoare pentru „comunitățile inteligente” vor oferi modele pentru proiecte de inovare digitală care pot fi replicate în toată Europa, de exemplu, datorită sprijinului acordat de Facilitatea de reziliență şi redresare (RRF) sau alte programe.

  Detalii apel de proiecte – CERERE 2022 – COMUNITĂȚI INTELIGENTE 5G – LUCRĂRI

  redactia digitalio

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...